Reageer op: Hoe motiveer ik mijn extern VVE beheerder?

#10389
Anoniem
Deelnemer

  Dank voor je reactie Rob; ik heb er alle begrip voor dat er geen pasklaar antwoord is. Die ‘makkelijke’ vragen waarop dat wel mogelijk is had ik voor een groot deel al zelf weten te beantwoorden dus dan blijven de wat lastigere over šŸ˜‰
  Inderdaad is er werk aan de winkel, er werd heel licht gedaan over de taak van een bestuur toen er tijdens de laatste vergadering gevraagd werd of er iemand zitting wilde nemen in het bestuur. Dit zou voornamelijk zijn om de extern beheerder iemand te geven om zo nu en dan contact mee te hebben. Al heel snel kreeg ik in de gaten dat het wel meer was dan alleen dat….
  Oud-bestuurders zijn inmiddels allemaal verhuist en/of overleden. Degene die verhuist zijn heb ik geprobeerd te bereiken (telefonisch en per e-mail) maar het is tot nog toe niet gelukt hiermee in contact te komen.
  In de splitsingsakte staat niet expliciet iets over huurders/gebruikers vermeld behalve dat “De eigenaren en gebruikers zijn verplicht de privĆ©gedeelten te gebruik als volgt:
  a. de sub 1 tot en met 24 omschreven bergingen als berging; en
  b. de sub 25 tot en met 48 omgeschreven flatwoningen voor bewoning.”
  Uiteraard heb ik ook het modelreglement doorgenomen en hier staat wel iets over “het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privĆ© gedeelte aan een gebruiker”. Kan ik er hierbij vanuit gaan dat er met “gebruiker” overigens een huurder bedoeld wordt?
  Tevens staat er in het modelreglement (artikel 24): “een eigenaar kan zijn privĆ© gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.”
  In artikel 26 wordt vervolgens gesproken over het feit dat de eigenaars verplicht zijn er zorg voor te dragen dat hun privĆ© gedeelte niet betrokken wordt door iemand die de in artikel 24 bedoelde verklaring niet getekend heeft. Ook staat er vervolgens dat als de verplichtingen niet nagekomen worden (geen getekende verklaring of breuk van reglementen) deze door het bestuur ‘verwijderd’ kan worden uit het privĆ© gedeelte en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten worden ontzegd.
  Ons huishoudelijk reglement staat bijvoorbeeld al dat het niet toegestaan is afval in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen. Dit gebeurd wel (sterker nog, er stond vanochtend weer een zak extra). Hier spreken we dus al over het niet houden aan de reglementen. Ook ben ik nog niet zo lang betrokken als intern bestuur dus misschien liggen die getekende overeenkomsten wel bij de extern beheerder; maar als ik het goed begrijp zouden die mensen dus sowieso uitgezet kunnen worden op het moment dat deze overeenkomst er niet blijkt te zijn? Ook lijkt het mij logisch dat er iedere keer als er nieuwe huurders in komen deze de overeenkomst moeten tekenen?
  Zit er nog een bepaalde hiĆ«rarchie in alle aktes/reglementen of gelden deze allemaal even ‘zwaar’?
  Zoals gezegd ben ik nog vrij nieuw als persoon in het bestuur en heb ik het gevoel dat er te licht gedaan werd over de rol toen deze tijdens de vergadering toegelicht werd. Maar wie A zegt moet ook B zeggen. Ik wil dit soort dingen dan ook goed en volgens de regels oppakken. Merk toch wel dat ik met mijn gebrek aan ervaring met veel vragen zit.