Reageer op: Vergadering

#1041
Bob
Deelnemer

  Hi Jet,
  Nu ik de P.S. heb gelezen zijn er wat meer feiten bekend. Helaas is de feitelijke toestand nog teveel onduidelijk om tot een goed advies te komen.
  Begrijp ik goed dat er per appartementsrecht één stem kan worden uitgebracht in de vergadering? En dat jullie een complex hebben met een plat dak waarop appartementen met een dakterras (en “eigen” puntdak) zijn gerealiseerd?
  Hebben de bovenwoningen hun dakterrassen zonder toestemming van de VvE uitgebreid?
  Mocht ik het goed begrepen hebben dan zou je aan de volgende zaken mogelijk wat hebben.
  Ten eerste is er, indien de dakterrassen “illegaal” zijn uitgebreid, mogelijk sprake van bouwen in strijd met bestemmingsplan en/of bouwvergunning. Daarvoor moet je primair bij de gemeente zijn! Noch een individuele eigenaar noch de VvE mag “zomaar” bouwen (zeker wanneer alles vanaf de openbare weg zichtbaar is). Voorts wordt het dak (constructie) anders belast dan voorzien in de bouwvergunning wanneer terrassen worden uitgebreid en wanneer er op de terassen wordt bebouwd. Dat geeft ook al strijd met diverse regelingen.
  Voorlopig tot slot is het op zijn minst te betwijfelen of de VvE (delen van) de gemeenschappelijke ruimten zomaar exclusief in bgebruik mag geven aan één of meerdere eigenaars (valt biuten de opdracht van de VvE van onderhoud en beheer). Hierover is de nodige jurisprudentie bekend.
  MVG,
  Bob