Reageer op: Juridisch & financieel dilemma kozijnen VVE

#10414
Bob
Deelnemer

  Zoals je weet heb ik nimmer (ook nu niet) iemand het recht op een eigen mening (hoe onjuist ook) ontzegt.
  Feit blijft dat jij met stelligheid beweerde dat HET Hof zou hebben vastgesteld dat het betreffende artikel 52 lid 9 van het MR altijd nietig zou zijn, en in strijd met de wet. Iedere lezer kan met het vonnis uit de link zelf teruglezen dat die bewering van jou in elk geval onjuist is. Dat heeft het Hof namelijk helemaal niet gedaan.
  Voorts heb je als feit gepresenteerd dat betrokken jurist vaststelt dat het een feit zou zijn dat bedoeld artikel, op grond van het aangehaalde vonnis altijd en zonder enige nuancering, nietig zou zijn. Ook dat is niet zo, betrokken jurist begint, zoals eerder gezegd, met de woorden dat dat de conclusie zou kunnen zijn. De jurist is met aangehaalde woorden zeker niet zo stellig als jij. Ook de/jouw bewering dat op grond van het aangehaalde blogje de jurist met zekerheid en overtuiging vaststelt dat 52 lid 9 altijd nietig is, is daarmee ook onjuist. Dat is slechts jouw interpretatie van het blogje, en daarmee zeker géén bewijs.
  Daarna maakte je het nog bonter door in reactie op een daaruit voortvloeiende post/vraag te beweren dat een overeenkomstig artikel lid 8 mutatis mutandis (en op grond van aangehaald vonnis) eveneens nietig zou zijn. Ook die bewering is onjuist.
  Dat je naar eigen zeggen ruim voldoende kennis zou bezitten over het VvE-recht doet aan voorgaande wat mij betreft niets af.
  Nogmaals, ik respecteer jouw mening, maar dat en HET Hof en de betrokken jurist beiden vaststellen dat het een voldongen feit is dat aangehaald artikel uit het MR (en dus ook alle overeenkomstige en equivalente artikelen uit de overige MR’n) nietig is, is naar mijn stellige overtuiging simpel volslagen onjuist.
  Tot slot merk ik op dat ik op geen enkele manier van plan ben of zin heb om jou te overtuigen, maar slechts reageer op door posters als vaststaand feit gepresenteerde onwaarheden en onjuistheden, om zo in elk geval te voorkomen dat hulpzoekende bezoekers/vragenstellers met volkomen verkeerde informatie eindigen.
  In dat kader merk ik op dat Jasper nu wat mij betreft alle benodigde input heeft, en daarmee naar mijn idee zelf tot de juiste conclusie kan komen. En daar gaat het wat mij betreft om. Mijn doel is wat mij betreft bereikt.