Reageer op: Kozijnen kosten

#10429
W.H.Bles
Deelnemer

  Splitsingsakte  1983
  Dit staat er bij mij in deze akte, ook bij mijn VVE geeft dit weleens discussie,s.
  Maar volgens mij is het duidelijk.
  De letterlijke tekst luidt:
  Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden.
  Totdat onderhoud, waaronder steeds begrepen reparaties en vernieuwingen, behoort met name het binnenschilder-, behang- en tegelwerk, de afwerklagen van wanden, vloeren, plafonds en balkons, van het stucwerk, niet dragende muren, van deuren en ramen ook van die, welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke en privé- gedeelten, van kozijnen voor zover zich niet in de buitengevel bevindende en voorts het schoonhouden en ontstoppen, de reparatie en vervanging van alle sanitair en leidingen, waaronder begrepen de elektrische bedrading, het onderhoud, de reparatie en vervanging van  de inventaris en installaties zich bevindende in de keuken, toilet en badkamer, van de privé centrale verwarmingsinstallatie alsmede de privé tuinen met daarin of daarop aanwezige werken.
  Bij vernieuwing dienen zaken van gelijke aard en kwaliteit te worden gebruikt
  Glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken eigenaar en gebruiker, indien en voor zover er geen verzekering bestaat voor glasschade.  glasverzekering bestaat, draagt het bestuur zorg voor de reparatie. Hoe te handelen bij een lekkage of ruitbreuk?De eigenaar/bewoner meldt een eventueel probleem bij het bestuur
  – het bestuur zal de situatie ter plaatse opnemen en in overleg met de eigenaar/bewoner direct actie ondernemen om mogelijke extra gevolgschade te voorkomen – er zal in overleg een reparateur worden ingeschakeld – indien noodzakelijk dan zal het bestuur de schade melden bij de verzekering en verzoeken een expert in te schakelen
  – de kosten van het opsporen van een lek en ook maatregelen welke worden genomen om vervolgschade te voorkomen vallen onder de dekking van de verzekering
  – ook eventuele vervolgschade zal door de verzekering worden vergoed, dit kan zijn: beschadigingen ( natte plekken )plafond van onderburen of van de gemeenschappelijke ruimtes of schade in de meterkast van de onderburen, optrekkend vocht in de muren van het eigen appartement, extra hak- en breekwerk om het lek te kunnen opsporen en te repareren en als de expert daartoe besluit de kosten van het leggen van een omleiding
  – het bestuur zal ondersteuning bieden om de zaken met de verzekering zo goed mogelijk te regelen
  – kosten welke niet worden vergoed zijn voor rekening van de eigenaar van het appartement.
  Ook een glasschade zal aan het bestuur worden gemeld
  – het bestuur zal de schade melden aan de verzekering mochten de herstelkosten niet worden vergoed dan komen deze voor rekening van de eigenaar van het appartement