Reageer op: Kozijnen kosten

#10433
Rene
Deelnemer

    uit MR1983:

    Artikel 9 1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en zaken worden ondermeer gerekend voor zover aanwezig: a. funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, de buitengevels, waaronder begrepen raamkozijnen met glas, deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privé gedeelte, balkonconstructies, borstweringen, galerijen, terrassen en gangen, de daken, schoorstenen en ventilatiekanalen, de trappenhuizen en hellingbanen, alsmede het hek- en traliewerk.

    Zoals gezegd zijn de kosten voor de VVE, want de ramen/kozijnen zijn van de VVE.
    Wat B.H. Bles aanhaalt, klinkt meer als een stuk uit een HHR dan de taal die in een AvS gebruikt wordt. Als dit inderdaad een HHR betreft i.c.m. MR 1983, dan zitten er inderdaad leuke discussiepunten in, waarbij de AvS voor het HHR gaat.