Reageer op: Meerderheid plaatsing airco, tegenstemmers schakelen kantonrechter in

#10468
Carla
Deelnemer

    In antwoord op je vraag of de tegenstemmers gelijk gaan krijgen, kan/mag je hier geen sluitend antwoord op verwachten. Een rechter zal hoor en wederhoor toepassen en vervolgens de belangen gaan wegen.
    Echter op grond van hetgeen je aanreikt, een meerderheid die akkoord is gegaan….daarvan mag je uitgaan dat dit een juridisch kloppend besluit is geweest. ( mits ook aan alle andere voorwaarden is voldaan zoals het op een juiste wijze van bijeenroepen van de vergadering ). Waardoor vernietiging niet voor de hand ligt.
    Naar mijn, bescheiden, mening, zullen de tegenstemmers met goede argumenten moeten komen om het besluit alsnog te laten vernietigen. Een op voorhand aannemen dat er geluidsoverlast zal gaan plaats vinden, vind ik zelf geen sterk argument. Dat staat immers nog helemaal niet vast.
    Overigens de maatregelen die je noemt, die staan in het huishoudelijk reglement, welke uitsluitend kunnen worden toegestaan met instemming van het bestuur, is onjuist weergegeven. Het is niet het bestuur die wel of geen toestemming verleend maar de leden van de VvE, in vergadering bijeen.
    Met vriendelijke groet, Carla