Reageer op: Eisen agenda vergadering bij statutenwijziging

#10489
Jock
Deelnemer

    Nou, het volgende is gebeurd:
    Tijdens een ALV in maart kwam tijdens de vergadering een wijzigingstekst statuten op tafel waarover het bestuur wilde laten stemmen. Na de opmerking dat die tekst eerder voorgelegd had moeten worden ging die stemming niet door. In de notulen van die vergadering staat dat er op verzoek van een lid nog wat juridisch uitgezocht zou worden. Er staat NIET dat op de volgende vergadering gestemd gaat worden.
    Vervolgens staat op de agenda van de vergadering van die volgende vergadering -een paar dagen geleden- : ” Bespreking tekstvoorstel mbt de te wijzigen statuten”.
    Tijdens de vergadering verzoekt het bestuur om een stemming en vervolgens stemt meer dan 80 procent voor.
    Nu is het muggenzifterij, maar het belang is groot. Dus als ik in het ‘stappenplan’ lees dat de stemming van tevoren moet zijn aangekondigd dan is het een feit dat dit niet gebeurd is. Maar een rechter hanteert niet het stappenplan van een internetsite, maar het BW en het modelreglement. Dus zoek ik daar naar de bevestiging of ontkenning van de vraag of deze statutenwijziging op de juiste manier besloten is.