Reageer op: Eisen agenda vergadering bij statutenwijziging

#10494
Jock
Deelnemer

    Nee, een schadeloosstelling is niet ter sprake gekomen, maar daar heeft de vve ook helemaal geen geld voor.
    Rob schrijft: “Nu blijkbaar het besluit is genomen…etc” maar dat is nog maar de vraag.
    De voorzitter brengt in eerste instantie enkel de wijzigings-tekst in stemming. Dan zegt een lid: en het besluit tot wijziging dan? Zegt de voorzitter: Dat is de vorige keer genomen. Zegt dat lid: dat kan helemaal niet, dat moet samen. Oke, dan combineert de voorzitter die twee zaken en er wordt gestemd, net iets meer dan 80% voor.
    Maar aan het einde van de vergadering vindt men dat er op 7 september nog een vergadering komen moet met waarin de kosten en de kans van slagen besproken wordt, zodat men eventueel alsnog kan besluiten om de oude statuten ongewijzigd te laten. De voorzitter vindt dit prima en de notuliste zegt dat het zo in de notulen komt.
    Zeg het maar: is het besluit tot wijziging genomen of niet?