Reageer op: muren balkons wat mag en wat mag niet?

#10502
Anoniem
Deelnemer

  Volgens het reglement van splitsing van eigendom, februari 1973, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen inpandig, het woongedeelte, en uitpandig, de balkons. Althans is zie daar geen fundamenteel verschil.
  De ruwe constructie, muren, vloeren, balkons, zowel binnen als buiten, ook de balkons, zijn voor de VVE. Het onderhoud, zowel binnen als buiten, inclusief de balkons, zijn voor rekening van de eigenaar van het appartement.
  Artikel 2, lid a beschrijft wat tot de gemeenschappelijke gedeelten worden gerekend.
  Artikel 10, lid 1 beschrijft waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is v.w.b. het onderhoud.
  De balkons worden nergens separaat benoemt dus zijn die wat mij betreft gelijkwaardig aan de rest van het appartement.
  Tenzij een huishoudelijke reglement bepaalde gebruiksvoorwaarden daaraan gesteld zou hebben. Is dat er niet dan geldt datgene wat is beschreven in het reglement.
  Mocht iemand een andere mening zijn toegedaan dan verneem ik die gaarne.
  Casper ter Kuile.