Reageer op: muren balkons wat mag en wat mag niet?

#10514
Anoniem
Deelnemer

  Als ik het kadaster raadpleeg en het reglement van splitsing van eigendom 1973 dan zijn een paar zaken wel duidelijk.
  Via het Kadaster is duidelijk dat de balkonnen voor en achter onlosmakelijk onderdeel van het prive eigendom van de eigenaar zijn.
  De VvE gaat over al die zaken die tot de gemeenschappelijke gedeelten worden gerekend.
  Het is dan interessant om de formuleringen te lezen en vooral te begrijpen zoals ze zijn opgenomen in het Reglement van Splitsing van Eigendom. Daarin wordt b.v. bij artikel 2.a. over de “dragende” muren, het “ruwe” metselwerk, etc. etc. dat behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten. Logisch, dat zullen we allen begrijpen.
  Maar niemand zal betwisten dat de aankleding van een muur, geleden binnen het prive domein, een zaak is van de eigenaar vermits die eigenaar zich wel houdt aan het gestelde in artikel 10 lid 1.
  Verder kan een Huishoudelijk Reglement nadere beperkingen regelen doch deze zijn uitsluitend geldig voor de gemeenschappelijke gedeeltes een en ander conform artikel 28.
  Met andere woorden: eigenaren kunnen, vermits men zich houdt aan artikel 10 lid 1, zonder toestemming van de VvE verfraaiingen aan zijn/haar balkon veroorloven. Natuurlijk wel in redelijkheid, ergens zijn er wel grenzen van betamelijkheid. Maar dan geraken we al in ingewikkelde materie hoe daar dan mee om te gaan.
  Benieuwd naar de reacties.
  Casper ter Kuile.