Reageer op: splitsingsakte wijzigen – verdeling notariële kosten

#105946
W.H. Jansen
Deelnemer

  Beste RonaldL. dank voor uw reactie.

  Ik geef mijn reactie op uw opmerkingen:

  1. Een VvE kan alleen maar kosten verdelen volgens de breukdelen uit de wet of uit de akte. Niks anders.
  Het staat u vrij omin een nieuwe akte andere breukdelen te bepalen zover de wet het toestaat.

  Van verschillende zijden heb ik begrepen dat er geen vaststaande richtlijnen zijn voor verdeling van de notariële kosten van aktewijziging. Als het gaat om bepalingen die iedere eigenaar betreffen, ligt idd verdeling naar de breukdelen voor de hand. Maar als een wijziging alleen een deel van de eigenaren betreft, dat bv. een berging heeft overgekocht of als een wijziging wonen in een berging toestaat, dan zijn die kosten alleen voor de betreffende eigenaren. Dan komen we idd op het profijt dat die eigenaren van de wijziging hebben (zie hiervoor verder mijn reactie op uw punt nr. 4).

  2. Kan een berging wel woonruimte zijn? Voldoet dat dan aan bouwbesluiten e.d.? Wat zegt de brandweer daar dan van?

  Sommige zolderbergingen zijn in gebruik als slaap- of logeervertrek. Voor elke situatie heeft de ALV toestemming gegeven onder voorwaarde van ondertekenen van een gebruiksverklaring, waarin is opgenomen dat de gemeentelijke regelgeving moet worden gevolgd. Omdat toestemming persoonlijk en niet permanent is, wil de ALV de bestemmingswijziging vastleggen in de akte.

  3. Als de een profijt heeft van een extra berging, dan heeft een ander nadeel van het kwijt zijn ervan. Appartement zonder berging, wie wil dat nou?
  Erfdienstbaarheid is terug te draaien. Berging weg is berging weg.
  Trouwens: u benoemt “verworven” berging. Kan je zomaar een “stukje” appartementsrecht “verwerven”? Staat de akte dat toe? Welke notaris schrijft dat in in het kadaster?

  Het is gebleken dat er kopers zijn voor appartementen zonder berging, daardoor is de verkoopprijs natuurlijk ook lager dan voor een appartement zonder berging. Met verwerven bedoel ik gekocht, de akte staat dat toe en de notarissen hebben de erfdienstbaarheden in de verkoopaktes opgenomen.

  4. Uw relaas heeft veel profijten. Wie legt er dan op toe? En die gaan ook voor stemmen?
  De wijzigingen zijn heel verschillend van aard met idd verschillende profijten en daarom is een redelijke en billijke kostenverdeling ook niet eenvoudig. Het gaat dus om deze soorten wijzigingen:

  I. Wijzigingen die iedere eigenaar betreffen. De kosten daarvan worden in de regel idd verdeeld naar de breukdelen.

  II. Wijziging van de bestemming. Het lijkt redelijk dat de kosten worden verdeeld over de eigenaren van wie hun woonruimte toeneemt met het aantal vierkante meters van hun berging, de waarde van hun woning neemt namelijk evenredig toe.

  III. Wijziging van het eigendomsrecht van 2 bergingen. De kosten worden natuurlijk gelijkelijk verdeeld over de betreffende 2 eigenaren.

  Wijziging type 1 kost de notaris een bepaald bedrag per wijziging, de kosten daarvan kun je verdelen over alle eigenaren naar de breukdelen, dat is het moeilijkste type wijziging niet.

  Maar hoe staan de kosten van wijzigingen type II en III tot elkaar? In de aktewijzigingscommissie staan 2 standpunten tegenover elkaar:

  Eigenaren die hun woonoppervlakte zien toenemen moeten het grootste deel van de wijzigingskosten voor hun rekening nemen, omdat zij van een kwantificeerbare meerwaarde van hun woning profiteren. Eigenaren van wie het eigendomsrecht van hun overgekochte berging in de akte wordt vastgelegd (zodat de erfdienstbaarheid er vanaf is), profiteren mogelijk van een betere verkooppositie omdat er mogelijk kopers zijn die terugschrikken van een erfdienstbaarheid in de verkoopakte. Maar dit profijt is niet uit te drukken in een meerwaarde van hun appartement.

  Daarom is 1 standpunt dat de totale kosten voor de eigenaren die profiteren van de bestemmingswijziging 2x zo hoog moeten zijn als de totale kosten voor de eigenaren die profiteren van de eigendomswijzigingen (verhouding 2:1). Het andere standpunt is dat de kosten voor beide typen wijzigingen gelijk moeten zijn, dus in een verhouding 1:1.

  De vraag is dus of iemand hier een mening over heeft.