Reageer op: splitsingsakte wijzigen – verdeling notariële kosten

#105966
W.H. Jansen
Deelnemer

  Dank voor uw verwijzing naar de gerechtelijke uitspraak.

  U doelt waarschijnlijk op artikel 3.5.3 van de uitspraak:
  Onder schade in de zin van 5:140b lid 3 BW vallen ook de met de wijziging van de akte van splitsing gemoeide kosten, voor zover zij mede voor rekening worden gebracht van de appartementseigenaars die geen belang hebben bij de wijziging en hun daarvoor geen redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden.

  De aktewijzigingscommissie gaat er idd vanuit dat eigenaren die geen belang hebben bij een wijziging, niet delen in de wijzigingskosten. Maar deze uitspraak geeft geen uitsluitsel over richtlijnen voor een daadwerkelijke kostenverdeling, zoals in ons geval.

  Uw verwijzing heeft mij wel doen realiseren dat het van belang is om na te gaan wat de gevolgen voor de verzekeringspremie zijn van de bestemmingswijziging. En ik ga in de database verder zoeken naar uitspraken waarin verdeling van de kosten ter sprake komt.

  Dank dus voor uw bericht, ik houd me aanbevolen voor verdere informatie.