Reageer op: Voor- en nadelen Voorzitter functie

#10641
DikOz
Deelnemer

  Yupp heeft gelijk dat de voorzitter geen directeur is. De Voorzitter is een gewone uitvoerder van besluiten die de leden in een ALV nemen. Het bestuur (Hij) kan vrij weinig zelfstandig beslissen. Maar Yupp geeft ook aan dat hij kan zich wel kan gaan gedragen als directeur, zeker als er grote eigenbelangen gaan spelen.
  Ik zou zeer voorzichtig zijn een nieuwe eigenaar onmiddellijk voorzitter of zelfs bestuurslid te laten zijn. Los van het feit dat benoeming alleen in de Algemene Leden Vergadering kant worden besloten. Het kan toch geen kwaad een jaartje te wachten en zien wat voor vlees je in de kuip hebt?
  Wat betreft eigenaar en stemmen geven de volgende artikelen houvast.
  MR 1992- Artikel 34
  2.    Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen dat ieder der eigenaars kan uitbrengen worden in de akte [van Splitsing] bepaald. Hebben jullie zo’n akte en wat staat daar in?
  en Artikel 35
  1.    Indien een appartementsrecht ….. aan meer eigenaars toekomt zullen dezen hun stemrecht in de vergadering slechts kunnen uitoefenen door middel van één hunner of van een derde, daartoe schriftelijk aangewezen.
  Er mogen dus meerdere eigenaars zijn, ze hebben samen het aantal stemmen uit de Akte van Splitsing. Maar 1 van de eigenaren stemt en wel met de hoeveelheid stemmen die in de splitsingsakte zijn bepaald. Hoe is die stemmen verhouding bij jullie?
  Overigens is er niet zoiets als ‘ze willen beide in de VvE’: als je eigenaar bent , ben je lid, anderen kunnen geen lid zijn.