Reageer op: Ledenvergadering – stemmen voorafgaand ipv met machtiging?

#10666
Verbazing
Deelnemer

    Letterlijk:
    Ik heb toen gezegd dat ik wilde beoordelen het gegeven dat in de wet is opgenomen dat eigendom kan worden gesplitst in appartementsrechten en het feit dat hier sprake is van een erfdienstbaarheid. Zoals gezegd, ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de erfdienstbaarheid een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de eigendom die door Heijmans in appartementsrechten is gesplitst. De erfdienstbaarheid is daarmee niet gesplitst maar omdat het onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de eigendom die is gesplitst, maakt het wel onderdeel uit van de splitsing en zijn de bepalingen van het splitsingsreglement op de erfdienstbaarheid van toepassing.
    Ik ben het daar niet mee eens. Iets waar geen eigendomsrecht op rust kan m.i. niet ‘meegaan’ naar een splitsingsakte.
    Vervelend in dit geval is wel dat de bouwmaatschappij een passage in de Akte van Splitsing (waarin ook melding wordt gemaakt van de erfdienstbaarheid) heeft laten opnemen dat alleen bezoekers op die strook grond zouden mogen parkeren.  Daardoor ontstond ‘rumoer’ van mensen die ‘de regeltjes willen handhaven’.