Reageer op: Ledenvergadering – stemmen voorafgaand ipv met machtiging?

#10677
Bob
Deelnemer

  Gelukkig is er in de VvE-wereld sprake van voortschrijdend inzicht en meegaan met de tijd. Meegaan met de tijd en nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in plaats van rigiditeit.
  MR 2017, moderner en state of the art.
  Quote
  Stemmen die voorafgaand aan de vergadering, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die vergadering, via het door de Vergadering bepaalde elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met ten tijde van de vergadering uitgebrachte stemmen. De Vergadering kan nadere voorwaarden stellen voor het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
  Unquote
  Leve de vooruitgang!