Reageer op: stemadvies door het bestuur in agenda ALV

#10714
Bob
Deelnemer

  Verbazing: “een soort van stemadvies”……
  Rob: “…zeer onwenselijk” …. ….probeert te beïnvloeden
  Ik zie in het door Verbazing aangehaalde voorbeeld alleen maar dat het bestuur de vergadering iets voorstelt. (zie noot)

  Of het juridisch toegestaan is weet ik zo snel niet maar het lijkt mij persoonlijk toch al aardig strijdig met de redelijkheid en billijkheid.

  Zelf zie ik geen enkele wet- en/of regelgeving die wordt overtreden met/door louter het doen van een voorstel. Iedereen mag anderen voorstellen doen, zelfs een bestuur.
  Wat het doen van enig voorstel onredelijk en/of onbillijk kan/zou maken is voor mij een raadsel! Enig voorstel van wie dan ook, ook van een bestuur, nodigt uit tot het doen van een tegenvoorstel.
  Iedere keer dat ons bestuur de ALV een mij onwelgevallig of slecht voorstel deed, heb ik daar steevast op gereageerd met een schriftelijk, met argumenten, feiten en conclusies omkleed, tegenvoorstel met dezelfde distributie als de voorstellen zijdens het bestuur. Wat mij betreft heel erg goed om ook al vóór de vergadering alle standpunten, meningen en visies met open vizier op tafel te hebben/uit te wisselen, zodat ter vergadering een betere, doelgerichter, diepere en inhoudelijke gedachtenwisseling en betere besluitvorming zal/kan plaatsvinden.
  Hoe luidde eigenlijk het (onderbouwde?) voorstel (of was het een echt en dwingend, niet onderbouwd, stemadvies?) van het bestuur betreffende jouw idee (is toch ook een maar een voorstel, of heb jij de absolute en onmiskenbare waarheid in jouw voorstel neergeslagen?)
  Noot over aangehaalde voorbeeld: Kennelijk heeft men over balkonbeglazing advies ingewonnen bij de experts/constructeur, en hebben die geconcludeerd dat plaatsing op reeds uitgevoerde wijze mogelijk en verantwoord is.
  Mijn conclusie zou zijn dat daarmee de weg voor alle eigenaars vrij is om conform/op dezelfde wijze beglazing te plaatsen.
  Was het een beter voorstel van het bestuur geweest om te stellen dat, waar de veilige mogelijkheid bestaat en is beschreven, de vergadering er zonder daarvoor steekhoudende argumenten aan te dragen zou moeten tegenstemmen en gaan voor verwijdering van de reeds eerder aangebrachte beglazing (met mogelijk/ongetwijfeld rechtsgang) terwijl er (waarschijnlijk veel) meer eigenaars zijn die dergelijke balkonbeglazing wensen?