Reageer op: stemadvies door het bestuur in agenda ALV

#10717
Carla
Deelnemer

    Ik deel de visie van @Rob. Het bestuur mag zoveel als zij wenst, nadenken en met zinnige, onderbouwde voorstellen komen. Net zo goed als alle leden van de VvE dit mogen. Maar om voorstellen ( uit eigen koker of uit die van een VvE lid ) vergezeld te laten gaan met een stemadvies , lijkt mij inderdaad ongewenst. Al is het maar om de schijn van belangen niet te willen wekken. Of, zoals Jet schrijft, de wat meer onwetende en te volgzame leden niet te willen beïnvloeden.
    Dat ongewenst gedrag ( in deze kwestie) niet direct aanleiding zal zijn er een rechtszaak van te maken, lijkt mij evident. Alles wat moet, dwingend recht, is gegeven in de reglementen.  Wat mag en/of niet mag, gewenst of niet gewenst is, gedrag dus, kan je vast leggen in het huishoudelijk reglement.