Reageer op: stemadvies door het bestuur in agenda ALV

#10719
Verbazing
Deelnemer

  Wat er aan de hand is, is dat er een parkeerstrook naast ons appartementengebouw ligt  (eigendom van een verhuurder van een naastgelegen gebouw) waar een erfdienstbaarheid voor “bewoners en bezoekers” op rust (akte in mijn bezit).
  In de Akte van Splitsing is een passage gevoegd waarin staat dat ‘e.e.a. nader in het HHR geregeld kan worden , mits het in ieder geval te betekenen heeft dat parkeren daar uitsluitend voor bezoekers is’.
  Volgens de notaris op verzoek van de bouwer, en diezelfde bouwer zegt van niet en wijst naar de akte van erfdienstbaarheid (waar zijn naam ook in staat).
  Dit is in een vorige vergadering aan de orde geweest en toen is die commissie gevormd. Daar zat ik in. Eén van de commissie leden bleef maar hameren op de AvS en het HHR, maar m.i. spreken deze twee zaken elkaar tegen en ik was dus tegen het compromisvoorstel. Om die reden heb ik gebruik gemaakt van mijn agenderingsrecht en heb ik een stuk geschreven hoe het volgens mij is, en wat er allemaal niet aan die AvS klopt. Inmiddels hiervoor een aantal steunbetuigingen gekregen.
  Dit is nu in de agenda opgenomen. In die agenda staan nu het compromisvoorstel en mijn voorstel. Maar het bestuur stelt in diezelfde agenda:
  Het Bestuur adviseert om voorlopig het parkeren ‘te gedogen’ want “er komen zaken op ons af zoals plaatsen van laadpalen (wettelijke verplichting) en eventuele aanvragen voor invalideparkeerplaatsen”. Van beiden is nog geen sprake van de eerste zelfs vóór 2025 niet want die verplichting geldt niet voor appartementsgebouwen.
  Ik vind dus dat het bestuur inderdaad mensen op een verkeerd spoor zet en argumenten aandraagt alsof het bestuur een particuliere eigenaar is. Dat zijn zij allen zelf, dus ik vind dat zij hun podium misbruiken en de discussie bewust aan het sturen zijn. Mensen die denken “nou als het bestuur er zo over denkt dan zal er wel goed over nagedacht zijn” gaan niet voor mijn plan stemmen.  Kortom, ik vind dat het bestuur geen argumenten ter overweging mag geven vóór dat de vergadering plaatsvindt.
  Ik vind het interessant om te horen waar Bob “3 van de 85” vandaan haalt….??
  En of anderen liever plaatsen exclusief voor bezoekers willen….vind ik niet interessant; de discussie draait hier met name om de waarde en de positie van de Akte van Erfdienstbaarheid. En waarom trouwens alleen plaatsen voor bezoekers als het terrein nooit vol is (op 2 dagen in het jaar na)?