Reageer op: stemadvies door het bestuur in agenda ALV

#10727
Rob
Deelnemer

  Het bestuur mag zoveel als zij wenst, nadenken en met zinnige, onderbouwde voorstellen komen. Net zo goed als alle leden van de VvE dit mogen. Maar om voorstellen ( uit eigen koker of uit die van een VvE lid ) vergezeld te laten gaan met een stemadvies , lijkt mij inderdaad ongewenst. Al is het maar om de schijn van belangen niet te willen wekken. Of, zoals Jet schrijft, de wat meer onwetende en te volgzame leden niet te willen beïnvloeden. Dat ongewenst gedrag ( in deze kwestie) niet direct aanleiding zal zijn er een rechtszaak van te maken, lijkt mij evident. Alles wat moet, dwingend recht, is gegeven in de reglementen. Wat mag en/of niet mag, gewenst of niet gewenst is, gedrag dus, kan je vast leggen in het huishoudelijk reglement.

  Precies Carla, zo was mijn posting ook bedoeld.
  Wellicht overbodig, maar NERGENS heb ik ook maar iets geschreven over een (mogelijk) verbod op het doen van voorstellen. Ik heb ‘slechts’ gereageerd op de quote : “… Nu klinkt dit wel positief, maar ik zit met een parkeervraagstuk waarvoor ik een idee heb ingezonden, en hieronder adviseert het bestuur in de agendastukken, niet in te stemmen met het voorstel.”

  Wat mij betreft heel erg goed om ook al vóór de vergadering alle standpunten, meningen en visies met open vizier op tafel te hebben/uit te wisselen, zodat ter vergadering een betere, doelgerichter, diepere en inhoudelijke gedachtenwisseling en betere besluitvorming zal/kan plaatsvinden.

  Volledig mee eens, graag zelfs ook wat mij betreft, maar zónder enig direct stemadvies naar mijn mening dus.
  Wat betreft de balkonbeglazing kunnen er, los van het feit dat één en ander technisch mogelijk is, er legio andere redenen kunnen zijn waarom eigenaren ‘voor’ of ‘tegen’ zouden willen stemmen.
  Daar moet het bestuur m.i. dus niet in gaan sturen.
  Wat betreft de parkeervakken ben ik het hier wel met Bob eens dat het voorstel om te gedogen nou weer niet direct een advies is om ‘tegen’ het voorstel van Verbazing te stemmen. Ik lees daarin tenminste dat het gedogen zowel de eigenaren als bezoekers betreft.
  Inhoudelijk vind ik het nog steeds een dubieuze zaak die jullie m.i. niet zonder juridische hulp gaan oplossen.

  Jouw standpunt is dat de AvS moet worden genegeerd en dat de akte erfdienstbaarheid de wet is. Jammer dat het bestuur niet begrijpt of wil begrijpen dat jij gelijk hebt.

  Volgens mij is het standpunt van verbazing dat er zaken in de diverse aktes staan die elkaar tegenspreken.
  Ik denk niet dat iemand hier op het forum met zekerheid kan aangeven dat hij óf het bestuur het bij het rechte eind heeft wat dat betreft.