Reageer op: stemadvies door het bestuur in agenda ALV

#10741
Bob
Deelnemer

  Gegeven jouw reacties met de nodige tegenzin mijnerzijds toch maar het volgende.
  Het vestigen van een erfdienstbaarheid legt het dienende erf een verplichting op om, in dit geval, iets te gedogen ten gunste van het heersende erf. De eigenaar van het dienende erf is verplicht toe te staan dat er wordt geparkeerd. Als de erfdienstbaarheid niet expliciet voorschrijft dat de eigenaar van het dienende erf ook verplicht wordt om na te gaan wie er parkeren en om desgewenst ten gunste van, en op aanwijzing van, het heersende erf te controleren en/of te handhaven zal het de eigenaar van het dienende erf de rozen interesseren wie er parkeert. Dat laten ze maar al te graag over aan het heersende erf (in casu de VvE). Merk op dat jij in jouw posts twee dienende eigenaars aanwijst, de gemeente en Heijmans. Wie is het nu?
  Het is de VvE die heerst en bepaalt. De VvE heeft een AvS die voorschrijft hoe de erfdienstbaarheid moet worden ingevuld. Kennelijk spreken de hoofdstukken B en F elkaar tegen, in elk geval naar jouw mening. Hoofdstuk B is waarschijnlijk algemeen (het kadastrale verhaaltje met verwijzingen naar algemene kadastrale zaken en aanpalende akten) betreffende de grond, maar hoofdstuk F lijkt me specifiek de VvE te beschrijven/regarderen. De AvS hoofdstuk F zegt kennelijk expliciet iets over het gebruik van de parkeerplaatsen (bezoekers en niemand anders). Dat jij het liever andets ziet doet aan het hier gestelde niets toe of af. Hoofdstuk F zou zomaar eens doorslaggevend kunnen zijn.
  Wat mij betreft plaats je hier op het forum de geanonimiseerde passages en kopjes van de hoofdstukken B en F compleet. Pas dan kan er door wie dan ook iets zinnigs worden gezegd. Plaatsen kan natuurlijk niet worden afgedwongen maar die informatie achterhouden kan ik slechts zien als zwaktebod.
  Op voorhand stellen dat de akte erfdienstbaarheid zou moeten worden gevolgd (en de inhoud van de AvS er niet toe doet) louter omdat naar jouw idee de AvS in zichzelf strijdig zou zijn is in elk geval te kort door de bocht. Die zogenaamde logica mist elke grond.
  Nogmaals, ik heb niet gezegd dat de AvS vóór zou moeten gaan, en al helemaal niet welke uitleg de AvS zou moeten hebben, maar jouw (wat mij betreft vooringenomen) stelling dat er maar één correcte oplossing is, volg de akte erfdienstbaarheid, is veel te kort door de bocht.
  Voor het overige verwijs ik kortheidshalve naar mijn voorgaande posts waar ik nog steeds voor 100% achter sta.
  Ben benieuwd of je opening van zaken gaat geven over de AvS of dat je je wenst te beperken tot het verstrekken van alleen maar die informatie die jou past. Het laat mij Siberisch koud, het is mijn strijd niet. Ik hoop trouwens dat jouw bestuur ook meeleest op dit forum, maar wijselijk zijn mond houdt. 😉
  Let bij jouw besluit (plaatsen of niet) wel goed op, het zou zomaar kunnen dat meerdere mensen hier op het forum het niet (langer) eens zullen zijn met jouw “visie”. Neem je het risico? 😉