Reageer op: Waterschade

#10811
Carla
Deelnemer

  @ Rufus, vanuit eigen ervaring….een eigenaar c.q. gebruiker dient er zorg voor te dragen dat het hemelwaterafvoer onbelemmerd kan plaats vinden. b.v. roostertjes rond de afvoerpijp ( op het balkon ) vrij te houden van afval. ( blaadjes e.d. ) ontstaat er overlast vanwege het nalaten van deze verplichting ( staat in het huishoudelijk reglement ) dan zijn de kosten voor de veroorzaker. ( dit dient wel aangetoond te worden door b.v. foto’s )
  Slecht loodgieterswerk kan je denk ik niet op het bordje leggen van de opstalverzekering. Dan zou je eerder een claim kunnen leggen ( afhankelijk van de gemaakte garantieafspraken ) bij degene die hiervoor verantwoordelijk is.
  Een eigenaar c.q. gebruiker is inderdaad verplicht toegang te verlenen voor onderhoud aan de gemeenschappelijke delen. Je zou in jouw geval de bewoner kunnen sommeren deze toegang te verlenen en tevens neer leggen dat de bewoner verantwoordelijk is om het balkon te ontruimen. Vermeld tegelijk dat wanneer hier niet aan wordt voldaan de kosten van de vervolgschade voor rekening komt van de eigenaar. ( brief dus aan de eigenaar én de gebruiker )
  Waar je ook aan zou kunnen denken is het vermelden van , mocht een eigenaar/bewoner/gebruiker niet voldoen om het balkon te ontruimen, deze zal worden ontruimd door de hersteller en de tijd, daarvoor nodig, wordt doorberekend aan de weigeraar. Evenals dat degene die spullen opzij moet zetten om de reparatie uit te voeren niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade aan de persoonlijke spullen.
  Leg in elke geval e.e.a. schriftelijk vast.
  Met vriendelijke groet, Carla