Reageer op: Presentatie wordt gebruik voor verkrijgen mandaat.

#10879
Anoniem
Deelnemer

    In het kort: geen presentielijst, wel een opening en sluiting,
    Een presentatie a.d.h.v. sheets, waar in de notulen naar wordt verwezen die eindigt met o.a. de leden stellen diverse vragen die door bestuur worden beantwoord en een onderwerp besluitvorming die wordt aangegeven 1. niets doen en het aantal stemmen etc De vergadering gaat akkoord met voorstel verwoord op sheet 9.
    Het bestuur brengt ook de begroting ter sprake: meldt dat met wat schuiven in de reserves de aankoop kan worden gefinancierd en daarna weer snel aangevuld.