Reageer op: ONGELDIGE MACHTIGINGEN

#1090
robertlijohnson
Deelnemer

  Beste allemaal,
  Ik zal hier een reactie geven voor al jullie berichten, anders raak ik het overzicht kwijt,.
  Onze machtigingen moeten zowel door MACHTIGINGGEVER ALS DOOR GEMACHTIGDE INGEVULD EN ONDERTEKEND WORDEN. Op de machtiging staat expliciet vermeld dat niet complete machtigingen ongeldig zijn.
  Bij 3 machtigingen heeft de MACHTIGINGGEVER zijn/haar gegevens wel ingevuld en ondertekend. Maar voor de rest is er niets ingevuld. Dus ongeldig.
  Het gaat om 52 stemmen van de 310. Aanwezig waren er 199 gaat af de ongeldige stemmen, dan hou je over 147 stemmen. Minder dan de helft dus. En in onze splitsingsakte van 1992 staat toch echt en in diverse artikelen van VVERECHT.NL dat een ALV dan niet door mag gaan.
  Maar omdat er dus een nieuwe voorzitter benoemd moest worden en agendapunt 4.3 (dat is dus voor het bedrag van €990,- ex btw het uitbesteden van onze technische commissie) heeft de beheerder de vergadering voorgezeten en uiteraard alles goed gekeurd voor eigen gewin.
  In onze splitsingsakte hebben wij niets veranderd alsmede onze HHR, die overigens niet goedgekeurd zijn. Maar dat is een ander verhaal.
  Nu staat in onze akte dat voor het benoemen van een bestuurslid een volstrekte meerderheid nodig is en voor het uitbesteden van een technische module die buiten de onderhoudsbegroting valt een gekwalificeerde meerderheid nodig is. Een een gekwalificeerde meerderheid wordt dus inclusief de ongeldige machtigingen niet eens gehaald.
  De beheerder gaat uit van nietigbaar en heeft de eigenaren die niet op de ALV aanwezig waren te kennen gegeven dat wij binnen 30 dagen na datum ALV naar de KR moeten stappen. Maar dat is dus onmogelijk als je de notulen pas na 30 dagen krijgt. Misschien dat voor niet aanwezige eigenaren 30 dagen na ontvangst notulen geldt? Volgens mij niet.
  Nu heb ik van een voorzitter van een andere VvE gehoord, dat als er geen quotum was, de vergadering niet had mogen doorgaan. En dat staat ook in onze akte. Er staat zelfs een stukje over de termijnen van een 2e vergadering. Niet eerder dan 2 weken en niet later dan 6 weken na datum ALV.
  Dus de ALV is nietig, dan hoef je niet naar de KR. Het gebruiken van ongeldige machtigingen, is fraude en dus strafbaar.
  Het probleem is, als je aangifte doet en het wordt een rechtszaak, de kosten en eventuele schadevergoeding uit de gemeenschappelijke pot komen. Daar worden wij eisers dus ook niet wijzer van. Echter omdat de beheerder aansprakelijk is kan je het op hun verhalen. Maar helaas zal dit onofficieel bestuur dat niet doen. De penningmeester is namelijk bevriend met een dame van de beheerder.
  Dat de notulen binnen 2 weken verstrekt dienen te worden staat niet expliciet in akte 1992, ik kan het niet vinden. Maar het staat wel in een artikel over VvE vergaderingen bij VVErecht en VVEnederland geloof ik.
  Ik heb echter toch pro forma aangifte gedaan. En ik wacht af hoeveel info ik kan bemachtigen of krijg.
  Oja, omdat ik problemen heb met mijn ogen (diabetes 1) kan ik dus niet vaak en lang achter de pc zitten.
  Met groet,
  Rob