Reageer op: Kan een VVE lid eenzijdig de splitsingsakte aanpassen?

#10942
Anoniem
Deelnemer

  @ Bob:
  Dank voor je uitleg 🙂 Ik ben ook niet uit op oeverloze discussies hoor. Gewoon op duidelijkheid. Hierbij een gecensureerde versie van de AvS.  Ik hoop dat je het desondanks kunt beoordelen. Alvast dankjewel weer 🙂
  SPLITSINGSAKTE
  Huis
  Het (souterrain) appartement, plaatselijk bekend *** te ***, dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de flatwoning, bestaande uit drie kamers in het souterrain met de direct daarachter gelegen keuken in de na te melden gebouw zomede de westelijk gelegen tuin, zoals ter plaatse kennelijk is afgebakend, kadastraal bekend gemeente ***, sectie *** complex aanduiding *** appartement indexnummer 1, uitmakende het vijf/vijfentwintigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en tuin, plaatselijk bekend *** te ***, ten tijde van de splitsing in appartementen , kadastraal bekend gemeente ***, sectie * nummer ***, groot twee are tien centiare.
  Eerste verdieping:
  2. Het appartement, plaatselijk bekend *** dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning, bestaande uit een keuken met ondergelegen berging en veranda in het souterrain, met de daaraan grenzende oostelijk gelegen tuin als ter plaatse kennelijk aangeduid, zomede de begane grond verdieping, bestaande uit twee kamers en badkamer en daarachter gelegen kamer in na te melden gebouw, een en ander kadastraal bekend gemeente ***, sectie complexaanduiding *** appartement indexnummer 2, uitmakende het zeven/vijfentwintigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en tuin, plaatselijk bekend *** te ***, ten tijde van de splitsing in appartementen kadastraal bekend gemeente ***, sectie*** nummer***, groot twee are tien centiare.
  Tweede verdieping:
  Het appartement, plaatselijk bekend *** dat recht geeft op uitsluitend gebruik van de woning, bestaande uit drie kamers met keuken en aangrenzend plat op de eerste verdieping zo mede de achter (zuidwestelijke) gelegen kamer met berging op de zolder van na te melden gebouw en kadastraal bekend gemeente *** , sectie*** complex aanduiding ***, appartement indexnummer 3, uitmakende het, zeven/vijfentwintigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en tuin, plaatselijk bekend *** te ***, ten tijde van de splitsing in appartementen kadastraal bekend gemeente ***, sectie * nummer ***, groot twee are tien centiare
  Derde verdieping:
  Het appartement, plaatselijk bekend *** dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de tweede verdieping, bestaande uit drie kamers met keuken, zomede de voor (noord-oostelijk) gelegen kamer met berging op de zolder van na te melden gebouw en kadastraal bekend gemeente ***, sectie*** complex aanduiding *** appartement index nummer 4, uitmakende het zes/vijfentwintigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en tuin, plaatselijk bekend ***** te ***, ten tijde van de splitsing in appartementen kadastraal bekend gemeente *****, sectie *** nummer ***, groot twee are tien centiare.
  De komparant verklaarde tot bovenstaande splitsing over te gaan en aan het voormelde modelreglement, waarvan de bepalingen, zoals hiervoren gemeld, als reglement zullen gelden, voorts de navolgende wijzigingen aan te brengen en de bepalingen toe te voegen, waarin als daarin artikelen worden vermeld artikelen van het modelreglement bedoeld zijn.
  Eerdere bevinding van de V.v.E. beheerder/administrateur:
  ;- Onderhoud uitbouw/plat is in de akte benoemd. Kosten van onderhoud van de uitbouw zijn voor rekening van de eigenaar van de uitbouw. Ook de kosten van gevolgschade door achterstallig onderhoud van de uitbouw vallen in eerste instantie hieronder. Daar het echter om een nagelvast onderdeel van het gebouw gaat is het altijd zinvol om eventuele schade (dus niet de reparatiekosten van de uitbouw) in onder gelegen appartementen aan wanden en plafonds te claimen (via de administratie van de V.v.E.) bij de verzekering. Indien de verzekering de schade namelijk accepteert als een onvoorziene gebeurtenis volgt mogelijk een vergoeding.
  – Bewoonde deel in kelder souterrain is niet in de akte benoemd. Deze ruimte is dus na de splitsing in 1972 gerealiseerd en in gebruik genomen. In het kadaster staan voor dit appartement (sectie*** complex*** index 1) 3 kamers en een keuken aangeduid, maar geen kelderruimte. Het onderhoud van deze extra ruimte (is geen onderdeel van de V.v.E.) komt daarom voor de gebruikers van appartementsrecht met index 1.

  • Deze reactie is gewijzigd 2 weken, 3 dagen geleden door .