Reageer op: Kascontrole en dan……

#1099
Roel
Sleutelbeheerder

  Hoi Bob,
  Dank voor je reacties.
  Ik ben op de hoogte van de regelgeving en de daarbij achterliggende gedachtes.
  Daar gaat het mij nu even niet om.
  *De beheerder zorgt voor de stukken.
  *Bespreekt dit met het bestuur. ( het eind resultaat )
  *Bestuur gaat akkoord.( voor zover het in haar vermogen ligt aan kennis en kunde, geen sprake van controle )
  *KCC gaat naar beheerder voor controle.
  *KCC verklaart op de vergadering alles in orde te hebben bevonden. ( controle )
  *KCC vraagt de leden het bestuur decharge te verlenen.
  *De leden verlenen decharge het bestuur decharge.
  Waar gaat het in deze route nou om…..het bestuur, dat geen controle heeft kunnen uitoefenen ( nota’s, bankafschriften in zien ), behalve het eindresultaat ( de genoemde rubrieken en bekende kolommen ) wordt decharge verleent voor iets waar zij geen ‘uitvoerend orgaan’voor is. Eigenlijk part nog deel aan heeft of ….. zelfs helemaal geen kaas van hebben gegeten.;-)
  Ga even uit van het laatste: ‘ Geen kaas hebben gegeten van….! ‘
  Maar de beheerder, luisterend naar haar/zijn uitleg, wel kunnen volgen.
  Dan gaat het bestuur uitsluitend op DIE grond akkoord.
  Vervolgens vind de controle door de KCC plaats. enz.
  En nu spreekt hier even de advocaat van de duivel: 😉
  De KCC controleert nu, in aanwezigheid van degene die voor de uitvoering van de fin./boekhouding en stukken ‘ verantwoordelijk’ is en het bestuur wordt gedechargeerd voor iets waar ze ‘geen kaas van hebben gegeten’.
  Het ging in de bijdrage, ( zie bijlage topic ) om fraude te kunnen voor komen.
  De advocaat van de duivel speelt nog even mee. 😉
  * de beheerder bespreekt de stukken met het bestuur.
  * het bestuur gaat mee in de uitleg en toelichtingen.( geen controle )
  * de KCC voert controle uit.
  * de KCC, is voor een ‘andere, creatieve’ uitleg en toelichting op vragen, bevattelijk voor hetgeen de beheerder geeft aan antwoorden.
  * de KCC snapt het allemaal ( mag ik hopen ) en vraagt de vergadering het bestuur te dechargeren.
  Het KAN dus voorkomen dat bij gebrek aan deskundigheid, een beheerder KAN manipuleren.
  Alle begrip wanneer een bestuur al haar bestuurstaken zelf uitvoert zij niet bij de controle van haar eigen werk betrokken kan worden. Maar in de genoemde situatie wordt het ‘uitvoerende’ orgaan wél gecontroleerd op haar eigen werk, zonder een ‘mogelijk diepgaandere ‘ controle door het bestuur, wat vervolgens al of niet gedechargeerd wordt.
  Eigenlijk zou het bestuur gedechargeerd moeten worden voor haar beleid en het beheerkantoor voor de correcte boekhoudkundige/fin. afhandelingen.
  Voor alle duidelijkheid, dit speelt NIET in onze VvE, maar wel in mijn hoofd., mede vanwege de gedachte dat vertrouwen goed is, maar controle beter.;-)
  Met vriendelijke groet,
  Carla.

  Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...