Reageer op: Restitutie na gebruik onjuiste verdeelsleutel

#11053
Anoniem
Deelnemer

  Bob,
  Er is inderdaad een genomen vergaderbesluit dat het appartement wat een claim heeft ingediend, over de laatste 5 jaar  terugbetaling krijgt van de te veel betaalde VVE-bijdrage (de onverschuldigde betaling). Dit is vastgelegd in de notulen en inmiddels uitgevioerd en verrekend met de 6 bewoners op de verdieping.
  Dat  drie appartementen hebben afgezien van restitutie, is ook vastgelegd in de notulen.
  De zes appartementen op verdieping denken de rest van hun verschuldigde betaling echter niet te hoeven voldoen, omdat er drie appartementen afgezien hebben van restitutie. Zij zien dit als schenking aan de bewoners op verdieping. Deze vorm van verrekenen is echter niet vastgelegd in de notulen.
  Nu willen de bewoners die afgezien hebben van restitutie daarom alsnog het bedrag claimen. Twee van hen willen dit geld te kunnen schenken aan de bewoners op verdieping. Dat zou kunnen als alle appartementen hier mee instemmen is de redenering.
  Vervolgens zou in een VVE-besluit ook deze schenking door alle appartementhouders akkoord bevonden moeten worden.
  Dat nu vind ik niet akkoord: het kan mijns inziens nooit zo zijn dat een gehele VVE bekrachtigd dat twee appartementhouders ‘moeten’ schenken aan de 6 bewoners op verdieping.
  Vandaar mijn samenvatting:

  • Dat bewoners op verdieping hoe dan ook hun verschuldigde betaling dienen te voldoen.
  • Afzien van restitutie door de 3 appartementen op de begane grond betekent dat het geld in de VVE kas blijft;
  • Als van het vastgelegde besluit om af te zien van restitutie afgeweken wordt,  er een besluit van de algemene ledenvergadering wordt genegeerd;
  • Als er voorgesteld wordt  alsnog een andere verrekening toe te passen, dat mogelijk een eerder besluit kan ‘overrulen’, mits dit besluit unaniem genomen wordt;
  • Dat een schenking van enkele bewoners aan enkele andere bewoners een privé zaak is, hetgeen niet binnen de VVE vastgelegd behoort te worden.
  • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .