Reageer op: Vergadering

#1132
Rob
Deelnemer

  terwijl ik dit bericht schreef waren er al weer een aantal berichten tussendoor verschenen 🙂 , gaat zo snel soms 🙂
  Hartelijk dank Carla voor de bijgestuurde artikelen, erg nuttig !!
  Het versterkt echter wel mijn mening dat artikel 38 hier geheel niet van toepassing is, zeker nu in het hele verhaal geen enkele keer naar artikel 38 verwezen wordt en bij artikel 38 mijn inziens uitgangspunt is “uitgaven door de VvE”.
  Sterker nog, ondanks dat er maar 1 eigenaar van de dakkapel voordeel trekt moeten alle eigenaren nu meebetalen aan het onderhoud van de dakkapel omdat die volgens de beslissing van de rechter onder de gemeenschappelijke zaken valt.
  Persoonlijk vind ik het ook enigszins vreemd dat de rechter de dakkapel onder ÊÊn noemer laat vallen met daken en gevels.
  Er zijn meerdere splitsingsaktes bekend waarin niet alle delen van de gevel onder de gemeenschappelijke zaken vallen.
  Derhalve zou de rechter naar mijn mening ook kunnen oordelen dat de dakkapel niet als zodanig staat omschreven in de splitsingsakte onder de gemeenschappelijke zaken waardoor de onderhoudskosten dus ook niet voor de VvE zouden zijn.
  Maar helaas, ik ben geen rechter 😉 en is er kennelijk dus een getekende overeenkomst met kettingbeding nodig waaruit de onderhoudsverplichting blijkt.
  Ook staat in het artikel duidelijk vermeldt dat de toestemming voor de aan- op- of uitbouw gegeven kan worden met gewone meerderheid van stemmen.
  Ook daarin dus geen enkele verwijzing naar artikel 38.