Reageer op: Wie kiest de winnende offerte, Bestuur of Vergadering?

#11429
DikOz
Deelnemer

  Voor de goede orde, mijn oorspronkelijke vraag was beantwoord, het is 1-1! Voor mij zijn er 2 invalshoeken waarin wij verschillen.
  Onze VvE geeft een duizendje of twee uit aan een externe professionele partij om een merenjaren onderhoudsplan te maken. Zij weten precies, mede door een technische inspectie van het gebouw, welke posten wanneer te verwachten zijn en wat de kosten zijn (prijspijl inspectiedatum). Dat alles wordt samengevat in een samengevat en volledig MJOP. In dat MJOP staat bijvoorbeeld ook of zaken verschuifbaar zijn. Als nodig verschuiven wij dan ook over een periode van 2 jaar.
  Vervolgens maakt de penningmeester een meerjaren begroting MJOB en de vergadering ziet wat de gevolgen zijn voor de maandelijkse bijdragen. En dat voor de komende 3-5 jaar met enige zekerheid, en voor de resterende periode tot 10 jaar indicatief, maar wel voldoende om een bestuur tijdig te laten bijsturen als nodig.
  De vergadering krijgt dat geheel (MJOP en MJOB) ter goedkeuring voorgelegd en kan beslissen op een niveau dat de vergadering past (=budgetten, posten). Geen bedragen of posten op besluitenlijst, de vergadering hecht waarde aan het MJOP/MJOB en keuren dat goed.
  Ons eerste verschil is dat de vergadering aldus gevoelsmatig op expert-advies kan afgaan. Voor mij een stuk beter dan van de hoed en de rand weten van alles (=niets). Vergelijk de kascommissie: gaan alle leden de gehele financiële administratie bekijken of ga je gevoelsmatig af op het advies van de kascommissie?
  En het tweede verschil is al vaker op dit forum aan de orde gekomen: bestuurt een bestuur of loopt het bestuur aan de hand van de vergadering? Ik vind dat het bestuur bestuurt binnen de mogelijkheden die reglementen bieden. En voor zaken waar expliciet staat dat het bestuur beslist (MR 1992, art 38.2), moet het bestuur ook de mogelijkheid krijgen om te beslissen, zodat het bestuur verantwoordelijkheid kan nemen.
  En wat het begin van je bericht betreft, inderdaad heb ik gezegd: goed punt. Maar ook, laten we eens op Internet kijken wat men er van vindt in plaats van een half jaar wachten op een ALV met 3 min. spreektijd.
  En laten we ook even kijken wat het gevolg zou zijn voor het bestuur dat de vereniging bestuurt binnen het doel van de vereniging: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. (1992) (ik vind dat MR 2006 en 2017 het doel ingewikkelder maken door een ‘en-constructie’).
  Ik heb exegese  even moeten opzoeken  🙂
  Overigens voor wie anti-fraude en vriendjes echt een punt is, kan alleen aanbevelen een goede echte accountantscontrole in te voeren.