Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11431
johbwol
Deelnemer

    De kascommissie heeft de taak om de staat van bezittingen en schulden en de staat van inkomsten en uitgaven te controleren aan de hand van de door het bestuur beschikbaar gestelde informatie zoals boekingsstukken en bestuursbesluiten. Niet meer en niet minder. Voor de in deze casus gestelde situatie dienen de eigenaars bijeen geroepen te worden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Als de jaarrekening 2019 inmiddels is opgemaakt en de onderliggende informatie in voldoende mate aanwezig is kan de kascommissie haar taak vervullen en de vergadering van eigenaars rapporteren over haar bevindingen.
    U bent kennelijk de enige eigenaar met initiatief. In dat geval dient de rechter te worden ingeschakeld.