Reageer op: BW 5:131 lid 5

#11452
DikOz
Deelnemer

    Nu we toch bezig zijn met het BW, iemand enig idee wat het volgende betekent of wanneer het van nut is?
    BW 5, art. 112 lid 3  Het reglement kan een regeling inhouden, krachtens welke aan alle of bepaalde appartementsrechten mede verbonden is het lidmaatschap van een andere, nader in het reglement omschreven vereniging of coöperatie, voor zover dit lidmaatschap in overeenstemming is met de statuten van die vereniging of coöperatie.