Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11462
Bob
Deelnemer

  Vanwege problemen bij plaatsen post, veroorzaakt door de site, nogmaals.
  Had tot nu alleen maar tijd genoeg om te waarschuwen voor de desinformatie. Kon er pas nu “even voor gaan zitten”.
  De vergadering kan te allen tijde een bestuur(der) benoemen, schorsen of ontslaan. Hiervoor geldt (zonder uitzondering) dat de vergadering tot een (rechtsgeldig) besluit moet komen. Hoewel het theoretisch mogelijk is om (slechts unaniem) buiten een vergadering tot een besluit te komen zal een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuur(der) vrijwel altijd in een vergadering worden genomen.
  Voor een benoeming van een bestuur(der) is meer nodig dan alleen maar een besluit. Iemand moet zich (vrijwillig) beschikbaar stellen om te (kunnen) worden benoemd.
  De vergadering kan (onder Nederlands recht, is bijv. in Spaans recht anders) niemand tegen zijn of haar wil benoemen als bestuur(der).
  De vergadering kan evenmin een formeel door haar benoemde bestuur(der) tegen zijn of haar wil dwingen om, eenmaal benoemd, in functie te blijven tot een later moment dan het door betreffende bestuurder zelf gekozen moment van defungeren, niet tot een eerstvolgende vergadering, niet tot het moment van uitschrijving uit het handelsregister, noch tot er een nieuw bestuur(der) is benoemd. Eenmaal benoemde besturen/bestuurders kunnen en mogen (hoe ongelukkig dit ook uitpakt/is/voelt) zelf het moment bepalen waarop zij de welbekende pet aan de wilgen hangen/de handdoek in de ring te gooien.
  Ik nodig de posters die hiervoor/hierboven anders beweerden uit om aan te geven op grond van welke wetgeving het hiervoor door mij gestelde onwaar zou zijn (kom alsjeblieft niet met juristen, advocaten(kantoren) en dergelijke die iets vinden, maar met wetsartikelen!).
  Zoals ik al eerder schreef is het met voorgaande niet zo dat de opstappende bestuurder zomaar alles uit de handen kan laten vallen. Het is echter zeker niet zo dat de opstappende bestuurder/bestuurster na het moment van de feitelijke/medegedeelde opstap nog een bestuursfunctie zou bekleden! De opgestapte is direct (weer) een “gewoon lid“, niet meer niet minder, maar heeft nog wel wat resterende verantwoordelijkheden (ga ik nu niet verder over uitweiden).
  Daarenboven is en blijft de opgestapte bestuurder volledig verantwoordelijk, alsook aansprakelijk, voor alles wat er onder zijn of haar verantwoordelijkheid in zijn of haar “regeringsperiode” is gebeurd/gedaan.
  Gegeven bovenstaande merk ik op dat in de VvE van TS het vertrek van het zittende bestuur wereldkundig is gemaakt middels een nieuwsbrief (met bijlagen e.d.) en de datum van aftreden expliciet is vastgesteld. TS heeft het opstappen de dag na voornoemde bekendmaking impliciet bevestigd en zijn kant van het verhaal aan de overige leden bekendgemaakt.
  Daarmee is het een voldongen feit dat er per 11 maart jongstleden géén bestuur meer is in de VvE van TS. Er zijn slechts leden (samen de vergadering) en een benoemde kascommissie die slechts een taak kent aangaande het afgelopen boekjaar.
  Constateer met dat gegeven dat de VvE van TS acuut de slapende toestand heeft aangenomen, met alle bekende gevolgen van dien. Merk voor de volledigheid dat een afgetreden bestuur zichzelf niet kan herbenoemen, dat kan alleen de vergadering!
  De enige oplossing voor deze (hoogst ongewenste, maar feitelijke) situatie is om de VvE weer uit haar slaap te halen, en wel volgens de regelen der kunst. Alle leden hebben hierin gelijke kansen, mogelijkheden en opties. Het ene lid zal eerder last/ellende krijgen van het feit dat de VvE een slapend bestaan kent, maar na verloop van tijd gaat dit elk lid raken.
  Wie pakt in de VvE van TS (als eerste/enige) de handschoen op??
  Wens TS in deze situatie veel succes en wijsheid.