Reageer op: Aansprakelijkheidskwestie Bestuurslid

#11486
Rob
Deelnemer

    Ik ben van mening dat het in beginsel de VvE is die hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en niet het bestuur.
    Dat zou misschien anders zijn als bijvoorbeeld in een vergadering de problematiek al ter sprake is gebracht en besloten zou zijn de kanalen te vernieuwen en de bestuurder dat besluit niet uitgevoerd zou hebben.
    In jouw verhaal lees ik dat aan de hand van de opmerkingen van een installateur de bestuurder een inspectie heeft laten uitvoeren en m.i. dus voortvarend te werk gaat.
    Het is daarna aan de VvE om op basis van de uitkomsten van die inspectie aktie te gaan ondernemen.
    Ik denk dat alleen een bestuurder die bewust fout en verkeerd handelt in de problemen zal komen.