Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11509
Bob
Deelnemer

  Ik heb kontakt opgenomen met de bank en deze heeft de passen geblokkeerd, vanwege het feit dat Het Bestuur bij aftreding ook niet meer bevoegd is om over de rekeningen te beschikken.

  Zo lang opstapper minimaal doet wat redelijkerwijze binnen zijn vermogen ligt, en zorgt dat hem geen (zware) verwijten kunnen worden gemaakt, en verder niets, is zijn risico zo goed als nihil.
  Om aansprakelijk te zijn moet een (ernstig) verwijt kunnen worden gemaakt, en daarmee meer dan een verwijt dat zijn timing ongelukkig was.
  Voorbeeld bankrekeningen naar behoren beheren en noodzakelijke/vereiste betalingen doen (de opstapper is de enige die dat kan) en de anderen van feiten en omstandigheden op de hoogte houden. Gedekt voor aansprakelijkheid.

  Dan ben je er wat mij betreft in elk geval in geslaagd om het voor de VvE als geheel onmogelijk te maken om lopende en terechte facturen te voldoen, zoals bijvoorbeeld facturen voor verzekeringen en reeds eerder aan de VvE geleverde prestaties ! Daar gaat ellende van komen, aanmaningen en terechte vorderingen/incasso.
  Naar mijn overtuiging is deze stap geen bijdrage aan een oplossing maar een extra bijdrage aan het probleem! 😉