Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11522
Rob
Deelnemer

  De bepalingen betreffende een vergadering staan in artikel 33 tot en met 38 van het model reglement.

  Die bepalingen ken ik, maar daar lees ik toch echt niets over een verplichting aan een bestuurder die zelfstandig op wil stappen een vergadering uit te schrijven.

  Voor dit onderwerp “Direct Aftreden” is in ieder geval geen concrete wettelijke oplossing,

  Wederom, artikel 5:133 BW bepaalt dat bij belet of ontstentenis van het bestuur, deze wordt vervangen door de voorzitter van de vergadering, tenzij in de statuten of door de vergadering een andere voorziening is getroffen.
  Dus;
  a) Het officieel benoemde orgaan ‘voorzitter van de vergadering’ vervangt het bestuur en schrijft een vergadering uit.
  b) De leden nemen zelf het initiatief voor een vergadering.
  c) In het HHR wordt geregeld dat een bestuurder die zelfstandig wil opstappen verplicht is een vergadering uit te schrijven.
  Zomaar 3 mogelijkheden om bij een ‘direct aftreden’ een vergadering uit te schrijven 😉