Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11525
teckelodorus
Deelnemer

  Laatste terugmelding van KvK jurist:
  Een bestuur kan zich wél uitschrijven uit het Handelsregister. Men blijft dan wel aansprakelijk voor het handelen als bestuur tot aan het moment van uitschrijving. Of men eventueel aansprakelijk is voor onrechtmatig aftreden gelet op afspraken en voorwaarden vanuit de splitsingsakte kan ik niet beoordelen. Op dit moment is het bestuur voor de buitenwereld nog aanwezig, gelet op de inschrijving in het Handelsregister, en blijven ze aansprakelijk voor het reilen en zeilen zijnde bestuur.
  Gelet op de situatie, ook voor risico’s en de belangen van de afgetreden bestuursleden, is het voor een ieder zaak om zo snel mogelijk een vergadering uit te schrijven. Daarnaast kan het ook zijn dat er slechts één bestuurslid zich aanmeldt en vooralsnog een bestuur vormt. Werken met volmachten is toegestaan, als er maar op een goede manier wordt opgeroepen tot vergadering. Vanaf artikel 30 van de splitsingsakte leest u de bepalingen omtrent het bestuur van een vve. 
  Interne schadeplichtigheid van het bestuur is niet ondenkbaar indien er sprake is van onrechtmatig aftreden en/of verwaarlozing van plichten. Dit zal in een juridische procedure moeten worden aangetoond. Hiervoor is een advocaat nodig.
  Mocht er niemand zich uiteindelijk willen opwerpen als bestuur, ondanks de noodzaak voor een goed beheer van het gebouw, dan kan men vve-bestuurders inhuren. Hier zijn professionele partijen voor en daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Ik raad u aan om in een dergelijke situatie contact op te nemen met de desbetreffende notaris.
  Met vriendelijke groet,