Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11526
Bob
Deelnemer

  Dan ben je er wat mij betreft in elk geval in geslaagd om het voor de VvE als geheel onmogelijk te maken om lopende en terechte facturen te voldoen, zoals bijvoorbeeld facturen voor verzekeringen en reeds eerder aan de VvE geleverde prestaties !

  Wat ik hier (wel) aangeef is het volgende. En zonder een mening te geven over het opgestapte bestuur.
  Zoals eerder aangegeven kan en mag een, met onmiddelijke ingang, opstappend bestuur (op risico van aansprakelijkheid bij eventuele schade) niet zomaar alles uit de handen laten vallen! Met name het blijven voldoen van terechte facturen en andere onontkoombare betalingen en het als een goed en zorgvuldig huisvader (blijven) beheren van de bankrekeningen is een voorbeeld.
  TS wil het plots opstapoende bestuur achteraf aansprakelijk (kunnen) stellen voor bijvoorbeeld de door de VvE opgelopen schade wanneer bedoelde rekeningen volledig ten onrechte niet zijn voldaan.
  De bank bellen en de passen laten blokkeren en zo zelf veroorzaken dat het bestuur de (minimale en vereiste) inspanningen/betalingen niet langer kan (blijven) doen is dan op zijn zachtst gezegd bepaald onhandig (lees ronduit stupide).
  Het opgestapte bestuur aansprakelijk stellen voor incasso’s/schade en dergelijke terwijl je zelf degene bent die de passen heeft laten blokkeren?! TS is degene die met zijn actie het bestuur onmogelijk maakt haar absoluut minimale verplichtingen na te komen.
  Wat zal een rechter hier te zijner tijd smullen! 😉