Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11538
Rob
Deelnemer

  BW 5:131 lid 3 : Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur, de  opgestapte- en ontslagen bestuursleden en overige leden de middelen der vereniging en draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.
  Dat staat er natuurlijk niet echt, maar in VvE land doen we kennelijk graag alsof, omdat anders de VvE schade gaat lijden en dat willen we natuurlijk niet.
  Een bestuurder mag dus wel ten alle tijde opstappen maar daarna een keuze maken welke bestuurstaken hij wel of niet gaat uitvoeren.
  Hij mag er kennelijk voor kiezen om alleen de minimale, vereiste inspanningen te doen.
  Kan iemand mij vertellen waar dat dan geregeld is in de splitsingsakte en wat de definitie is van minimale, vereiste inspanningen?
  BW 5:131 lid 3 luidt “Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het BESTUUR de middelen der vereniging EN draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars”
  Dus we blijven wél de middelen der vereniging beheren maar dragen geen zorg meer voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.
  Zoiets?
  Of als een van de eigenaren al maandenlang zijn maandelijkse bijdragen niet betaald, gaan we als opgestapt bestuurder dan wel- of geen maatregelen nemen?
  En wie is daarvoor straks aansprakelijk?
  Of als een eigenaar met flinke achterstand zijn appartement gaat verkopen en de notaris het bestuur verzoekt om opgave te doen van die achterstanden.
  Gaat het opgestapte bestuur, wat geen bestuur meer is, die gegevens dan wel of niet verstrekken?
  Wanneer een bestuurslid opstapt is hij géén bestuurder meer en als daarmee ook het laatste bestuurslid opstapt, en dus geen bestuurder meer is, is er géén bestuur meer.
  De opgestapte bestuurder is dan gewoon 1 van de leden.
  Dat een bank dus blijkbaar gewoon zaken wil doen met 1 van de leden geeft te denken.