Reageer op: Hoe met begroting en MJOP omgaan nu ALV af/goedkeuring uitgesteld is?

#35029
Anoniem
Deelnemer

  Er is een bericht door de VvE beheerder op het bulletinbord in de hal geplaatst. Het is onacceptabel dat de geplande vergaderdatum van de ALV op 07-04-2020 door de VvE beheerder eenzijdig is afgezegd in verband met de Corona-crisis. Er resteert voldoende tijd om na 1 juni 2020 een nieuwe ALV in te plannen. Dat dit misschien moeilijk is voor de VvE beheerder om een ALV op een latere datum in te plannen lijkt eerder op een intern organisatorisch probleem voor de VvE beheerder.
  Na 1 juni 2020 of desnoods later in het derde kwartaal van 2020 zijn er voldoende mogelijkheden om een ALV in te plannen. Desnoods zonder VvE beheerder, zolang het quorum maar wordt gehaald om rechtsgeldige besluiten te nemen. Dit lijkt eerder een kwestie van communicatie en afstemming tussen alle gerechtigde ALV leden.
  Ten aanzien van het schrijven resteren de wat aandachtspunten;
  Er wordt een aangepaste agenda gemaakt met noodzakelijke besluitvoorstellen;
  Wat zijn noodzakelijke besluitvoorstellen?
  Wie bepalen de noodzakelijke besluitvoorstellen?
  Er wordt een duidelijke agendatoelichting geschreven met onderbouwing van het besluitvoorstel;
  De agendapunten die ALV deelnemers hebben ingediend vereisen geen onderbouwing van een besluitvoorstel. Dat ontwikkelt zich tijdens de ALV discussie waarover later democratisch kan worden gestemd.
  Er wordt tot 5 dagen voor de ALV de mogelijkheid geboden om schriftelijk vragen hierover te stellen;
  De 5 dagen zijn te kort om hierover schriftelijk vragen te stellen. Hiermee worden keuzemogelijkheden tekort gedaan.
  Er wordt tot 2 dagen voor de vergadering schriftelijk antwoord gegeven op de gestelde vragen;
  Ook dit is gaat niet werken. Het is wel in het voordeel van de VvE beheerder en dit VvE bestuur. De belangen van ALV leden worden hiermee niet gediend.
  Er wordt een overzicht gemaakt van vraag + antwoord en deze is als vergaderdocument beschikbaar;
  Door van elke vraag + antwoord [met keuzemogelijkheden?] vergaderdocumenten te produceren zal een flinke stapel papier worden gegenereerd. En dan wordt verwacht dat iedereen voldoende tijd heeft om zich in te lezen en een keuze te maken?
  Er wordt bij elk agendapunt de mogelijkheid geboden om digitaal in te stemmen op de besluitvoorstellen;
  Welke software is voor handen om digitaal te stemmen?
  Welke controlemogelijkheden hebben ALV leden?
  Er wordt bij elk agendapunt de mogelijkheid geboden om op papier te stemmen op de besluitvoorstellen;
  Worden uit de ALV mensen aangewezen om dit proces te scannen en waar nodig in te grijpen wanneer iets fout gaat?
  De stemmen die op papier zijn uitgebracht worden bij het bestuur van de VvE ingeleverd;
  Het VvE bestuur is niet de meest betrouwbare partij in dit geheel. Ze hebben een belangenverstrengeling.
  De stemmen die zowel digitaal als op papier zijn ontvangen worden geteld en conform de bepalingen uit de splitsingsakte worden besluitvoorstellen als “aangenomen” of “afgewezen” verwerkt;
  Dit mag alleen een onafhankelijke commissie uit de ALV doen. Zowel de VvE beheerder als dit VvE bestuur hebben een belangenverstrengeling.
  De stemmen worden vastgelegd in de notulen van de vergadering die bestaat uit de toelichting, de gestelde vragen +  antwoorden en de bijbehorende stemuitslag.
  Notulen kunnen het beste door een onafhankelijke notulist worden uitgewerkt. En zeker niet iemand uit dit VvE bestuur of uit de organisatie van de VvE beheerder.
  Teveel belangenverstrengelingen.

  • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .