Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11584
Bob
Deelnemer

  Ik ga er nu van uit, dat na mijn actie van blokkeren passen( dit om e.e.a. uit te lokken)zij schriftelijk hebben toegegeven naar ieder lid toe, dat zij nu (na hun aftreden) nog verantwoordelijk en aansprakelijk blijven

  Het bestuur is (jurisch gezien) afgetreden,aldus ook TS.
  Het (per direct opgestapte) bestuur is alleen maar verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door het bestuur gevoerde (financiële) beleid in/over de periode dat het bestuur daadwerkelijk bestuur was (ergo; tot het moment van aftreden).
  Op het moment dat een bestuur (per direct) besluit op te stappen wijzigt de situatie, immers zijn zij geen bestuur meer, en zijn de respectieve bestuursleden hooguit (achteraf) mogelijk aansprakelijk te stellen voor (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten te handelen in de periode dat zij, na hun aftreden, als een goed huisvader de achtergelaten boedel hadden moeten beheren en dat schuldig/aantoonbaar niet hebben gedaan.
  Het bestuur wordt door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon (in casu de vergadering) door het verlenen van decharge uit deze verantwoordelijkheid ontslagen. Dat alles maakt zeker niet dat de/alle (opgestapte) bestuurders bestuur blijven tot de/een volgende vergadering, noch dat zij met de gegeven (letterlijke) tekst verklaren dat zij als opgestapt bestuur een vergadering zullen/gaan organiseren!
  De gepresenteerde letterlijke tekst leert niet dat het opgestapte bestuur belooft een vergadering uit te schrijven. 😉
  Een (opstappend) bestuur heeft absoluut géén decharge nodig om feitelijk op te (kunnen) stappen, noch een vergadering. Vragen om decharge kan ook jaren later nog. Het opgestapte bestuur zit mogelijk helemaal niet op decharge te wachten. Wanneer zij de overtuiging hebben dat ze niets fout hebben gedaan kan decharge (heel erg) lang uitblijven (geen decharge nodig). Mocht de VvE/de vergadering van mening zijn dat er door het opgestapte bestuur voor en/of na hun opstappen schade is veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld dan ligt het procesinitiatief, en ook de stel- en bewijslast, aan de kant van de VvE.
  ALS er ĂŒberhaupt nog twijfel is/zou zijn of het bestuur nu is opgestapt of niet is het zaak om hen schriftelijk te benaderen om zekerheid te verkrijgen over de status quo.
  Zijn ze, zoals ook door TS wordt gezegd, wel opgestapt dan is het zaak om conform eerder advies zelf een vergadering bijeen te roepen.
  Niets doen is in elk geval absoluut geen optie, en ook heel onverstandig.