Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11624
Bob
Deelnemer

    Naar aanleiding van de laatste post met uitleg wil ik, onder verwijzing naar mijn voorgaande post met als eerste opmerking “Het bestuur is (jurisch gezien) afgetreden,aldus ook TS.“, het volgende meegeven.
    Inderdaad een bestuurloze periode van een slapende VvE.
    Bewaar nieuwsbrief en nadere stukken waarmee je het daadwerkelijk en per direct opstappen van het bestuur kunt aantonen goed.
    Met ingang van datum opstappen is van de (bestuurlijke) bevoegdheid van het voormalige bestuur niets meer over, en rest hen nog slechts de plicht om als goed huisvader zorg te dragen dat geen onnodige schade ontstaat (met risico van aansprakelijkheid).
    Alles wat zij meer (denken te kunnen) doen dan het minimale (minimaal vereiste) maakt dat ze al snel (als gewoon lid) zich bevoegdheden toeëigenen die zij niet hebben, en daarmee gaan ze juridisch gezien direct buiten hun boekje. Dan sta je juridisch gezien bij de rechter snel veel sterker tegenover ex-bestuurders dan tegenover disfunctionerende wan-bestuurders.