Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11625
Rob
Deelnemer

  Blijkbaar vind ook VvE belang dat een bank gewoon zaken moet blijven doen met iemand die daar niet meer toe bevoegd is.

  Kennelijk begrijpt de bank dat ze, na raadpleging van het handelsregister, er (nog steeds) op mogen vertrouwen dat ze zaken doet met een al (heel) lang ingeschreven en bij haar bekend bestuur, waar ze al sinds jaar en dag zaken mee doen. De bank zal nimmer enige blaam treffen, en kennelijk begrijpt VvE Belang dat ook. Zie verder mijn eerdere posts hierover! 😉

  Iedere partij mag erop vertrouwen dat de gegevens in het handelsregister juist zijn, dus inderdaad, ook een bankinstelling.
  Als het afgetreden bestuur bij wijze van spreken morgen een overeenkomst afsluit met een telecomprovider om een gsm mast op het complex te plaatsen mag ook die telecomprovider erop vertrouwen dat op grond van de gegevens in het handelsregister de wederpartij bevoegd was om de overeenkomst te sluiten en zal ook de telecomprovider hier geen blaam treffen.
  Ik neem aan dat ook VvEbelang weet dat gegevens in het handelsregister te allen tijde juist en volledig moeten zijn en dat het bestuur verplicht is om wijzigingen/mutaties door te geven, als ik het goed heb zelfs binnen een week.
  Maar……..treft de bank hier echt geen enkele blaam?
  De “mogelijkheid” om betalingen van de VvE te blijven doen is enkel gebaseerd op de onjuiste vermelding in het handelsregister.
  Blijkbaar is op grond van de door Teckelodorus verstrekte gegevens besloten om de bankpassen te blokkeren waarna er een verzoek van de opgestapte bestuurders is binnengekomen de bankpassen te deblokkeren.
  Er had m.i. dus gerede twijfel bij de bank kunnen/mogen bestaan over de juistheid van de gegevens in het handelsregister.
  Het handelsregister hoort op zijn beurt te onderzoeken of die gegevens inderdaad onjuist zijn.
  Nou zal de Kvk niet graag/snel meewerken omdat een VvE en en bestuurder ingeschreven moeten zijn, maar dat is wat mij betreft geen reden de onjuiste vermelding te laten bestaan.
  Wat mij betreft mag het opgestapte bestuur de goede huisvader spelen en beheren wat zij willen, maar niet de middelen van de VvE.
  Dat beheer is zoals eerder gezegd op grond van BW 5:131 opgedragen aan het bestuur.
  Een statutair bestuurder die ontslag heeft genomen, maar dat nog niet bij het handelsregister heeft veranderd, is géén bestuurder meer.
  Wat mij betreft betaalt die goede huisvader de rekeningen maar uit eigen zak en brengt die in rekening bij de VvE op het moment dat er een nieuw bestuur is.
  Voor de duidelijkheid, dit is mijn mening/standpunt over een bestuur dat per direct opstapt.
  Ik ben ook van mening dat alle partijen er goed aan doen om met spoed een oplossing te vinden.
  Dat er niemand is die geen zin heeft om bestuurder te zijn is m.i.geen excuus om geen aktie te ondernemen.
  Niets staat de VvE in de weg om een extern bestuurder aan te stellen.