Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11641
Bob
Deelnemer

    De gevolmachtigde kan een professioneel beheerder zijn die in AvS/MR’n door de vergadering kan worden aangewezen om, gevolmachtigd door de VvE, de taken van het bestuur over te nemen en onder volmacht geheel zelfstandig uit te voeren (heeft daarmee onder volmacht dezelfde bevoegdheid als het bestuur). Zie ook formulier 13 en wat ingevuld kan en/of moet worden.
    De VvdV heeft een uiterst beperkte functie (géén volmacht namens de VvE/de vergadering) bij alléén maar onttrekkingen aan de spaarrekening, en daarenboven niet eens zelfstandig, maar met een ander (aangewezen) lid. Daar komt nog eens bij dat daarbij eerst machtiging van de vergadering voor nodig is. Zie ook dat het meest recente MR (mede om die reden) die taak al helemaal niet meer toedicht aan de VvdV.
    De VvdV heeft hier geen (statutaire) opdracht, maar is samen met een tweede persoon, na toestemming van de vergadering, een ingebouwde veiligheid om misbruik van het grote geld voor te zijn. Een veiligheidsklep net als bij spoedeisende uitgaven.
    De bank doet zaken met bestuurders en gaat echt niet voor de VvE ook nog eens (per overboeking) controleren of de vergadering een rechtsgeldig besluit heeft genomen waaraan de VvdV samen met een ander zijn bevoegdheid kan/zou kunnen ontlenen. De volmacht is noch geschikt, noch bedoeld voor de VvdV.