Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11660
teckelodorus
Deelnemer

    Met ingang van datum opstappen is van de (bestuurlijke) bevoegdheid van het voormalige bestuur niets meer over, en rest hen nog slechts de plicht om als goed huisvader zorg te dragen dat geen onnodige schade ontstaat (met risico van aansprakelijkheid).
    Valt onder deze plicht dan ook niet het zorgen dat er een nieuw bestuur komt middels een vergadering,  rekening houdend met het juiste aantal breukdelen om een vergadering te kunnen uitschrijven, zij zijn immers leden. Bovendien hebben zij er toch ook belang bij dat er decharge verleend kan worden en de inschrijving KvK ongedaan gemaakt kan worden.