Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11667
Rob
Deelnemer

    @teckelodorus  in het boek ‘de modelreglementen toegelicht’ van mr. Rijssenbeek staat te lezen “… Maar tussentijds ontslag laat onverlet, dat van de bestuurders mag worden verwacht dat deze zich inspant om te voorkomen, dat de VvE na zijn aftreden zonder bestuur achterblijft. Volgens GS Rechtspersonen (Overes), art. 37 aant. 6 is dat een uit artikel 2:9 BW voortvloeiende ambtsplicht.”
    Daarnaast, is het t.a.v. de functie Voorzitter van de Vergadering niet vreemd dat deze niet ingeschreven kan worden bij de KvK, nu wettelijk is geregeld dat deze VvdV het bestuur vervangt bij belet en ontstentenis?
    Nergens is bepaald dat bepaalde taken, zoals noodzakelijke betalingen, uitgesloten zouden zijn.
    Het is m.i. dus ook vreemd dat banken niet meewerken aan iets dat wettelijk geregeld is.