Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11668
Bob
Deelnemer

  De hier (uit verband) geciteerde mening van de heer Overes in de Groene Serie Rechtspersonen is voor de heer Rijssenbeek aanleiding om direct onder deze opmerking een aanbeveling te doen,
  Quote
  Aanbeveling (tussentijds ontslag bestuurder)
  Vanwege de in de praktijk gevoelde onduidelijkheid ligt voor de hand na het derde lid de
  volgende bepaling toe te voegen:
  ‘Artikel 53.
  x. Zodra en indien een of meer bestuurders de functie van bestuurder tussentijds, dat wil zeg-
  gen niet tijdens een vergadering neerleggen, zullen de taken van die bestuurder(s) door de
  overige bestuurder(s) worden waargenomen, totdat in de vacature(s) door de vergadering zal
  zijn voorzien of anders zal zijn besloten.’
  Unquote
  een aanbeveling die tot op heden overigens niet is overgenomen.
  De verwachting die wordt uitgesproken wil/kan niet zeggen hoe de rechter hier mee om zal gaan.
  Als het bestuur, zoals in dit geval, niets meer doet zal de VvE (die echter slaapt) naar de rechter moeten (hoe in vredesnaam? Er is geen bestuur meer, en dus ook geen vereist besluit om rechtsgang überhaupt mogelijk te maken) om in de hoop dat ze gelijk krijgt het opgestapte bestuur alsnog te dwingen zich in te spannen om een nieuw bestuur te formeren, een bestuur dat er al eerst moest komen om de hier bedoelde rechtsgang überhaupt mogelijk te maken. 😉
  Zuivere theorie en feitelijke praktijk “kieren” op dit punt ietwat.
  Kortheidshalve mag ik verwijzen naar mijn eerdere post op dit punt.