Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11669
Bob
Deelnemer

    De bestuurder is de facto per 11 maart géén bestuurder meer. De VvE is per genoemde datum acuut in slapende toestand geraakt. Er is per diezelfde datum niemand meer die de VvE (in rechte) kan/mag vertegenwoordigen, en er is geen vergaderbesluit dat iemand (wie dan ook)/de VvE machtiging verleent een rechtszaak tegen opstapper aan te spannen. Vragen/opmerkingen: Wie gaat, voor eigen rekening en risico, de gang naar de rechter maken? Welke (willekeurige) eigenaar gaat dit doen ? De VvE zelf kan pas naar de rechter als er een nieuw bestuur is, en de vergadering dat bestuur heeft gemachtigd. Wat zou dan nog nut en doel van een gang naar de rechter zijn? Wie wil het opgestapte bestuur dan nog terug?

    en verder daaronder.