Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11683
teckelodorus
Deelnemer

    Bedankt allen. E.e.a. hangt natuurlijk allemaal samen met geïnteresseerde leden om nog iets te ondernemen. Natuurlijk zijn er in mijn gebouw leden, die ook buren zijn in de goede zin van het woord, maar zij reppen er met geen woord over en ik dus ook niet tegen hen. Vijf leden die meegetekend hebben om de benodigde breukdelen bij elkaar te krijgen ten einde een aktewijziging tegen te gaan op het gebied van de eigen CV installaties te wijzigen in installaties in eigendom van de VvE, reageren nu ook nergens meer op. ( zijn in de wandelgangen overigens wel content met het opstappen van dit bestuur).
    Overigens ben ik wel de mening toegedaan, dat het afgetreden bestuur, die uiteraard ook lid zijn van deze VvE en dus ook belang hebben, zich nu ook bewust zijn dat hun DIRECTE aftreden niet de oplossing is, omdat zij zich voorlopig(hoe lang nog) als goed “huisvader” dienen te gedragen en dat zij dat ook zullen doen.
    De ervaring heeft mij geleerd, dat zij ook regelmatig adviezen inwinnen bij VvE Belang en hopelijk hebben zij dat nu (achteraf) ook gedaan.
     
    Digitaal vergaderen lijkt mij gezien de leeftijden hier een gepasseerd station, ik weet dat menigeen niet eens beschikt over een smartphone e/o computer.