Reageer op: Nietigheid & Corona

#11687
ottovr
Deelnemer

   Intussen heb ik een reactie gekregen van Beheer waarin wordt gesteld dat de ALV in oveeenstemming is met de ‘Rijssenbeek’-normen, en “Met het bestuur is afgesproken om de vergadering op deze wijze te realiseren“. ‘n Kleinigheid: heeft het bestuur mij deze afspraak doen weten? Antwoord: ‘nee’. Voorts wordt het volgende gesteld: “Indien en voor zover leden een beroep doen op de nietigheid dan staat het deze leden vrij om een gang naar de rechtbank te maken”. Lees: “Ze zullen weinig kans maken”. Voorts: “Deze leden attendeer ik op het feit dat dat deze wijze van vergaderen is toegestaan…”, uh… Waar?! …” en dit uitzonderlijk is in verband met de coronasituatie”. Is ‘dit‘ ‘deze wijze van vergaderen’, of ‘toestaan’, danwel beide?
   “Zoals u aangeeft is de noodwet nog niet door het parlement en dient de jaarrekening conform splitsingsakte nog steeds voor 1 juli geaccordeerd te zijn.
   De gezaghebbende mr. Richard de Laat in zijn bijdrage over corona & VVE ALV aangaande dit aspect: “… maar op overschrijding van die termijnen staat niet de sanctie, dat de ALV daarna de besluiten niet meer zou kunnen nemen. Aannemelijk is, dat het bestuur op basis van de laatste vastgestelde begroting voortgaat met het beheren en besturen van VvE, tot het moment waarop de nieuwe begroting alsnog kan worden vastgesteld.”
   Het Rijssenbeekartikel houdt geen rekening met de overwegingen, zoals vormvereisten, die De Laat noemt tav. de ALV. Een ALV dient fysiek plaats te vinden, en daarbij dienen leden aanwezig te kunnen zijn. Digitaal vergaderen door de VVE is pas mogelijk als de Noodwet is aangenomen. VVE-besluiten die genomen worden, dienen unaniem te zijn om geldig te zijn als aan de voorgaande vereisten niet is voldaan. Het Bestuur kan wel spoedeisende besluiten nemen die achteraf geaccordeerd worden door de ALV maar ‘spoedeisendheid’ geldt dus niet tav. dreigende overtreding van de wettelijke termijn.
   Ik voorspel intussen dat beheer & bestuur van onze VVE kennende, zij er  op gokken dat niemand een gang naar de rechter zal maken.