Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11689
teckelodorus
Deelnemer

   De Nieuwsbrief van 10 maart begint als volgt:
   ” In deze Nieuwsbrief laat het bestuur u weten per DIRECT af te treden!”
   De brief is ondertekent door de drie bestuursleden met de functies erbij:
   Voorzitter – Secretaris – Penningmeester.
   Opm.  de woordjes bij voorzitter: ” van het bestuur ” ontbreken
   In het Huishoudelijk Reglement staat:
   ” De voorzitter van het bestuur leidt alle vergaderingen.”
   Mag ik dan aannemen, dat beide functies zijn afgetreden, dus Voorzitter van het Bestuur alsmede VvdV? Of is daar juridisch gezien nog een opmerking over te maken?