Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#11693
Rob
Deelnemer

    Daarnaast, is het t.a.v. de functie Voorzitter van de Vergadering niet vreemd dat deze niet ingeschreven kan worden bij de KvK, nu wettelijk is geregeld dat deze VvdV het bestuur vervangt bij belet en ontstentenis?

    Neen, dat is helemaal niet “vreemd”. Het handelsregister legt voor derden vast wie standaard bevoegd zijn namens de VvE. Dat zijn de bestuurders en eventueel een gevolmachtigde (beheerder). Het handelsregister legt niet vast wie in een bijzondere, uitzonderlijke en tijdelijke situaties (belet/ontstentenis) wel eens bevoegd zou kunnen zijn. Voorts is het niet aan (het handelsregister raadplegende) derden om zelf onderzoek te doen naar, noch om zelf vast te stellen of, er (juridisch gezien) daadwerkelijk sprake is van belet/ontstentenis. Merk verder nog op dat feitelijk(e) belet/ontstentenis zich slechts (zeer) zelden zal voordoen bij een “meerkoppig” bestuur c.q. een besturend beheerder, en dat in heel veel VvE’s wel een bestuur wordt benoemd, maar (helaas!!) veel minder vaak daadwerkelijk ook een VvdV wordt benoemd. Droevig, maar dit terzijde. Treedt in enige VvE onverhoopt(e) belet/ontstentenis op, dan is het aan de VvdV, zo die al benoemd is, om de bal op te pakken en zich als (tijdelijk!) vervanger aan derden (waar op dat moment al zaken mee wordt gedaan, of een derde waar de VvE zaken mee moet gaan doen) bekend te maken (en aan te tonen en/of te bewijzen op welke grond hij/zij bevoegd is om (tijdelijk!) in de plaats te treden van het in/uit het handelsregister bekende bestuur). De VvdV weet wanneer feitelijk sprake is van belet of ontstentenis (en zoals gezegd moeten derden dat niet zelf gaan uitzoeken/vaststellen).

    Helder, dank je wel !
    Ik neem aan dat op basis van bovenstaande een bankinstelling in voorkomend geval ook zijn medewerking zal verlenen aan de VvdV.